3. Dokumentai buto pardavimui

 

Prieš pradedant būsto pardavimą, būtinai pasidomėkite, kokie dokumentai bus reikalingi jūsų sandoriui. Svarbu įsitikinti, kad nebus jokių kliūčių parduoti būstą.

 

Kokių dokumentų reikia, norint parduoti butą?

 

DĖMESIO! Dokumentų sąrašas priklauso nuo konkretaus sandorio faktinių aplinkybių.

 

Kai buto pardavimas vykdomas įprastine tvarka, reikalingi šie dokumentai:

 

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai – pasas arba asmens tapatybės kortelė arba kitas kompetentingos valstybės institucijos išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 

2. Pirminiai buto nuosavybės dokumentai (kurių pagrindu buvo įsigytas parduodamas butas ir įregistruota nuosavybės teisė į jį) – buto privatizavimo sutartis, buto pirkimo-pardavimo sutartis, buto mainų ar dovanojimo sutartis, buto paveldėjimo teisės liudijimas, teismo sprendimas ar pan. Jei dokumentą praradote, pametėte, notaras gali užsakyti dokumento kopiją.

 

3. Nekilnojamojo turto registro išrašas ar pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą.

 

4. Kadastrinių matavimų (inventorizacijos) byla.

 

5. Energinio naudingumo sertifikatas. Tipinį buto sertifikatą galima užsisakyti per notarą. Kitais atvejais (pvz., parduodant namą) dėl sertifikato reikia kreiptis į sertifikavimo ekspertus.

 

6. Pardavimo pažyma. Pažymą išduoda VĮ Registrų centras, pateikus pirminius buto nuosavybės dokumentus ir kadastrinių matavimų (inventorizacijos) bylą. Šią pažymą gali užsakyti notaras.

 

7. Pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą, atliekų tvarkymą ir kt.). Parduodant butą, reikia padengti visas skolas. Reikia žinoti, kad skolos yra ne buto, o jo savininko. Jei pardavėjas turi įsiskolinimų už komunalines paslaugas, pardavus butą tos skolos niekur nedings ir automatiškai pirkėjui nepereis. Už skolas, susidariusias iki nuosavybės teisės perleidimo, atsakingas pardavėjas. Skola gali būti perkeliama pirkėjui tik šalių (pirkėjo ir pardavėjo) rašytiniu susitarimu ir sutinkant kreditoriui.

 

8. Jei daugiabučiame name yra įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija, parduodant butą, reikia gauti iš bendrijos pažymą apie atsiskaitymą su bendrija ir įsiskolinimų nebuvimą. Pažymą išduoda bendrijos pirmininkas.

 

9. Jei pardavėjas turi nepilnamečių vaikų ir nori parduoti butą, kuriame šeima gyvena, reikia gauti teismo leidimą. Dokumentus, reikalingus teismo leidimo gavimui, gali padėti paruošti ir notaras už papildomą mokestį.

 

10. Jei parduodamas butas, kuris yra įkeistas bankui ar kitam kreditoriui, reikia gauti banko ar kito kreditoriaus sutikimą.

 

11. Jei butas yra bendroji jungtinė abiejų sutuoktinių nuosavybė, parduoti butą gali tik abu sutuoktiniai kartu, arba vienas sutuoktinis, turėdamas kito sutuoktinio notariškai patvirtintą įgaliojimą. Išimtis yra tik dovanotam ar paveldėtam turtui, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Jeigu butas yra sutuoktinio įsigytas iki santuokos, jam padovanotas ar paveldėtas, jį galima parduoti ir be kito sutuoktinio žinios. Tačiau jei butas yra sutuoktinių gyvenamoji patalpa, parduodant reikalingas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas.

 

12. Jei pirkėjas perka butą už banko suteikiamą paskolą, notarui turi būti pateikta banko pažyma apie pirkėjui suteikiamo kredito dydį ir sąlygas arba tam tikrais atvejais jau pasirašyta kredito sutartis.

 

13. Jeigu yra keli parduodamo buto savininkai, reikalingas notaro patvirtintas bendrasavininkų raštiškas sutikimas parduoti butą.

 

Kartais buto pardavimas vykdomas priverstinai. Tenka parduoti areštuotą butą ir dažniausiai skolininkas neturi galimybės sumokėti skolas, kad nuimti areštą. Teisiškai, daikto perleidimo sandoriai negali būti sudaromi ir notaro tvirtinami, jei tam daiktui teismo nutartimi yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės (pavyzdžiui: areštuoti asmeniui priklausantys nekilnojamieji daiktai, turtinės teisės; viešame registre yra įrašas dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo). Tačiau neretai pardavėjui savo iniciatyva galima pradėti areštuoto buto pardavimą. Situacijos yra labai skirtingos, reikėtų kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai, konsultuotis su nekilnojamojo turto brokeriu ar notaru.

 

Jei turite klausimų, norite patarimo ar pagalbos, skambinkite 8-678-86161, arba atsiųskite užklausą >>.

 

Skaityti toliau 4. Buto paruošimas pardavimui >>.